Ciklider.se

Cynotilapia afra

Günther, 1893
Cynotilapia afra Foto: Michael Persson
Cynotilapia afra.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cynotilapia är sammansatt av grekiskans kyon som betyder hund och tilapia som är ett annat ciklidsläkte. Afra från afer som är latin och betyder afrikan.

Handelsnamn och synonymer

Red top afra, White top afra, Yellow blaze afra, Yellow bee, Mbamba black afra, Edwardi-type afra, Eduardi-type afra, Hemichromis afer, Paratilapia afra, Cynotilapia chimata.

Storlek

En relativt småväxt mbuna som blir maximalt mellan 7 och 9 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton, men den söker också sin föda i algmattan på stenar. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Den är representerad i så gott som alla klippmiljöer.

Lek

Du bör ha många honor och gärna mer en en hane så att den dominanta hanens uppmärksamhet sprids på flera fiskar. Annars är den relativt lättlekt och den normala kullstorleken varierar mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Finns runt Likoma- och Chizumulu Island och hela den nordvästra kusten till Ngara. På den östra kusten från Makanjila Point till Chuanga, vid Thumbi Point, samt från Lumbaulo till Ikombe.

Övrigt

Cynotilapia afra hålls bäst tillsammans med andra mbunas. Dominanta hanar kan bli ganska våldsamma av sig. Hanarnas utseende är enormt varierande mellan de olika populationerna.
Cynotilapia afra hane från Jalo Reef.
Foto: Markus Andersson
Cynotilapia afra hane från Likoma Island, Malawi.
Foto: Michael Persson
Cynotilapia afra hona från Likoma Island, Malawi.
Foto: Michael Persson
Cynotilapia afra hane från Nkhata Bay, Malawi.
Foto: Michael Persson
Cynotilapia afra afra hane ”edwardi type”.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia