Ciklider.se

Cynotilapia axelrodi

Burgess, 1976
Cynotilapia axelrodi Foto: Ad Konings
Cynotilapia axelrodi hane vid Nkhata Bay.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cynotilapia är sammansatt av grekiskans kyon som betyder hund och tilapia som är ett annat ciklidsläkte. Axelrodi efter dr. Herbert Richard Axelrod, grundare av tidningen Tropical Fish Hobbyist och bokförlaget med samma namn.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

En relativt småväxt mbuna som blir maximalt mellan 8 och 10 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever på öppet vatten över klippbiotoper.

Lek

Du bör ha många honor och gärna mer en en hane så att den dominanta hanens uppmärksamhet sprids på flera fiskar. Annars är den relativt lättlekt och den normala kullstorleken varierar mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer mellan Mundola till Cape Manulo på Malawisjöns västra kust.

Övrigt

Cynotilapia axelrodi hålls bäst tillsammans med andra inte allt för aggressiva mbunas. Den kan vara aggressiv i samband med lek, annars förhållandevis lugn.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia