Ciklider.se

Cunningtonia longiventralis

Boulenger, 1906
Cunningtonia longiventralis Foto: Ad Konings
Cunningtonia longiventralis, hane vid Cape Kachese.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cunningtonia efter den brittiske zoologen och antropologen William Alfred Cunnington (1877-1958), som ledde expeditionen där typexemplarenför släktet samlades in. Longiventralis från latinets longi och venter som betyder lång och mage, vilket syftar på artens långa bukfenor.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 15 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av trådalger och kiselalger. I akvarium är räkmix men en hög andel ärtor/spenat och torrsoder avsett för växtätande fiskar exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter. Inredningen ska erbjuda både fria simytor och gömställen, samt ett finkornigt bottenmaterial.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och sandbottnar, oftast på djup mellan 5 och 20 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på upp till 35 yngel, men omkring 25 är mer normalt. Hanen bygger ett kraterbo i sanden mot en sten eller klippa.

Utbredning

Förekommer i den södra halvan av Tanganyikasjön.

Övrigt

Cunningtonia longiventralis hålls bäst i små grupper tillsammans med andra inte för aggressiva arter. Cyprichromis och Paracyprichromis som håller till i de övre vattenregionerna är bra sällskap. Tropheus och andra liknande ciklider är olämpligt sällskap eftersom de nafsar efter de långa bukfenorna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia