Ciklider.se

Ctenochromis horei

Günther, 1894
Ctenochromis horei Foto: Michael Persson
Ctenochromis horei, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ctenochromis sammansatt av grekiskans ktenos och chromis som betyder kam och färg ellerfärgglad. Horei efter missonären Edward Coode Hore som var verksam i Ujiji vid Tanganyikasjön 1877-1888.

Handelsnamn och synonymer

Chromis horei, Tilapia horei, Haplochromis horei, Chromis horei, Hore’s haplo.

Storlek

Blir upp till 20 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan främst består av småfisk och kräftdjur, men även växter finns med på menyn. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som musselkött, cyclops eller mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten i sandiga områden med växtlighet.

Lek

Munruvare, honan ruvar i ungefär tre veckor. Normal kullstorlek varierar mellan 25 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Ctenochromis horei är starkt territoriell och aggressiv, det behövs rejält med utrymme för att hålla mer än en hane. Det är viktigt att den finns gott om gömställen för jagade fiskar.
Ctenochromis horei, hane.
Foto: Kent Engberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia