Ciklider.se

Ctenochromis horei

Günther, 1894
Ctenochromis horei, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

20 cm
400 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Ktenos (grek.) = kam + chromis (grek.) = färg/färgglad. Artnamnet efter Edward Coode Hore, missionär som var verksam vid i Ujiji vid Tanganyikasjön 1877-1888.

Handelsnamn och synonymer

Chromis horei, Tilapia horei, Haplochromis horei, Chromis horei, Hore’s haplo.

Storlek

Blir upp till 20 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan främst består av småfisk och kräftdjur, men även växter finns med på menyn. I akvarium accepteras de flesta foder men räkmix är ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten i sandiga områden med växtlighet.

Lek

Munruvare, honan ruvar i ungefär tre veckor. Normal kullstorlek varierar mellan 25 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Ctenochromis horei är starkt territoriell och aggressiv, det behövs rejält med utrymme för att hålla mer än en hane. Det är viktigt att den finns gott om gömställen för jagade fiskar.
Ctenochromis horei, hane.
Foto: Kent Engberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia