Ciklider.se

Copadichromis trewavasae

Konings, 1999
Copadichromis trewavasae Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hane.
Foto: Patrik Hultqvist

Snabbfakta

16 cm
350 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Kopadi (grek.) = stim + chromis (grek.)= färg eller färgglad. Artnamnet efter Ethelwynn Trewavas, brittisk ichtylog.

Handelsnamn och synonymer

Copadichromis ”mloto likoma”, Haplochromis ”mloto”, Ivoryhead mloto.

Storlek

Blir upp till 16 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 1,5 meter och rymma 350 liter.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippbiotoper och sandbotten, oftast på djup omkring 10 meter.

Lek

Munruvare som leker i sandkraterbon intill klippor, normal kullstorlek på omkring 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Likoma och Chizumulu Island, samt längs Malawisjöns östra kust mellan Makode och Manda.

Övrigt

Lekmogna hanar Copadichromis trewavasae är mycket attraktivt färgade. Precis som andra Utakas hålls de bäst tillsammans med andra lugna ciklider som till exempel Aulonocara och Labidochromis.
Copadichromis trewavasae, hona.
Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hona.
Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hane och hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia