Ciklider.se

Copadichromis trewavasae

Konings, 1999
Copadichromis trewavasae Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hane.
Foto: Patrik Hultqvist

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 25 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Trewavasae efter Ethelwynn Trewavas, brittisk iktyolog.

Handelsnamn och synonymer

Copadichromis ”mloto likoma”, Haplochromis ”mloto”, Ivoryhead mloto.

Storlek

Hanar blir upp till 14 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig något större. Könsmogna hanar blir mörkt blåsvarta med en vit bläs från nosen över pannan och genom ryggfenan och stjärtfenan. Honorna är silvergå.

Foder

Den naturliga födan består av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 350 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i övergångszonen mellan klippmiljöer och sandbotten, oftast på djup omkring 10 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en klippa eller ett stenblock. Honan munruvar i 3-4 veckor, normal kullstorlek på omkring 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Likoma och Chizumulu Island, samt längs Malawisjöns östra kust mellan Makode och Manda.

Övrigt

Lekmogna hanar Copadichromis trewavasae är mycket attraktivt färgade. Precis som andra Utakas hålls de bäst tillsammans med andra lugna ciklider som till exempel Aulonocara och Labidochromis. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.
Copadichromis trewavasae, hona.
Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hona.
Foto: Patrik Hultqvist
Copadichromis trewavasae, hane och hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia