Ciklider.se

Copadichromis sp. 'viginalis gold'

Copadichromis sp. 'viginalis gold'
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hane från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

12 cm
350 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Copadichromis är en sammansättning av de båda grekiska orden kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Virginalis gold.

Storlek

Hanar blir upp till 12 centimeter, honor några cm mindre.

Foder

Lever i naturen av plankton. I akvarium är nykläckt artemia och räkmix lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 350 liter.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan kippbiotopen och sandbottnar.

Lek

Munruvare, hanarna försvarar kraterbon som byggs i anslutning till grottor. Den normala kullstorleken varierar mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i den nordöstra delen av Malawisjön.

Övrigt

Copadichromis sp. ’viginalis gold’ är en relativt vek ciklid som ska hållas tillsammans med andra ciklider med liknande temperament eller i ett eget artakvarium.
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hona från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson
Copadichromis sp. ’viginalis gold’ hona från Lundu, Tanzania.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia