Ciklider.se

Copadichromis parvus

Stauffer & Konings, 2006
Copadichromis parvus Foto: Frank Nørby
Copadichromis parvus.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Parvus är latin och betyder små, vilket syftar på att den är mindre än andra arter av Copadichromis.

Handelsnamn och synonymer

Copadichromis sp. ’verduyni dwarf’.

Storlek

Hanar blir upp till 12 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig något större. Könsmogna hanar blir mörkblå med en vit bläs i pannan, ryggfenan och den övre kanten av stjärtfenan. Honarna är gråbeige.

Foder

Den naturliga födan består av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 300 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i öppet vatten nära övergångszonen mellan klippmiljöer och sandbottnar, oftast på djup mellan 7 och 20 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en klippa eller ett stenblock. Honan munruvar i 3-4 veckor.

Utbredning

Förekommer vid Malawisjöns västra kust norr om Chiloelofloden till bukten norr om Metangula i Moçambique.

Övrigt

Copadichromis parvus är en fredlig och lugn art som bör hållas med andra ciklider med liknande temperament som till exempel Aulonocara. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.
Copadichromis parvus, hane.
Foto: Jacek Jakiewicz
Copadichromis parvus, hane.
Foto: Jacek Jakiewicz

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia