Ciklider.se

Copadichromis mbenji

Konings, 1995
Copadichromis mbenji Foto: Ad Konings
Copadichromis mbenji, hane vid Mbenji-ön.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Mebenji syftar på artens typlokal Mbenji-ön.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis quadrimaculatus, Haplochromis quads.

Storlek

Hanar blir upp till 13 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig någon centimeter större. Könsmogna hanar blir metalliskt blå med gul kropp och analfena, samt en vit söm överst i ryggfenan. Honorna är silvergå. Båda könen har ett grundmönster med tre punkter utmed kroppssidorna.

Foder

Den naturliga födan består av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 250 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i övergångszonen mellan klippmiljöer och sandbottnar, oftast på djup omkring 15 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en klippa eller ett stenblock där leken sker. Honan munruvar i 3-4 veckor.

Utbredning

Den enda kända förekomsten är vid Mbeni-ön.

Övrigt

Copadichromis mbenji är en fredlig och lugn art som bör hållas med andra ciklider med liknande temperament som till exempel Aulonocara. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia