Ciklider.se

Copadichromis ilesi

Konings 1999
Copadichromis ilesi Foto: Ad Konings
Copadichromis ilesi
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

14 cm
300 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Kopadi (grek.) = stim + chromis (grek.) = färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, honan mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton. Expempel på bra foder i akvarium är räkmix och nykläckt artemia.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter.

Biotop

Lever i klippmiljöer och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 10 och 30 meter.

Lek

Munruvare, den normala kullstorleken varierar mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Copadichromis ilesi tillhör Utaka-gruppen vilka är lugna och relativt skygga som akvarieinvånare. Bäst är det att hålla dem tillsammans med andra lugna fiskar som Aulonocara och Labidochromis.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia