Ciklider.se

Copadichromis geertsi

Konings, 1999
Copadichromis geertsi Foto: Niclas Olausson
Copadichromis geertsi, Gome hane.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

17 cm
350 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Copadichromis är en sammansättning av de båda grekiska orden kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad.
Artnamnet geertsi, efter den holländska akvaristen Martin Geerts.

Handelsnamn och synonymer

Copadichromis sp. ”virginalis blotch”.

Storlek

Storvuxen utaka vars hanar blir upp till 17 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den huvudsakliga naturliga födan är plankton.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 1,5 meter och rymma 350 liter.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippbiotoper och sandbotten, oftast djupare än 25 meter.

Lek

Munruvare som leker i grävda gropar, normal kullstorlek på omkring 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydöstra delen av Malawisjön vid gränsen mellan Malawi och Moçambique.

Övrigt

Lekmogna hanar Copadichromis geertsi är mycket attraktivt färgade. Arten exporteras bara sporadiskt och är relativt ovanlig inom hobbyn.
Copadichromis geertsi, Gome hane.
Foto: Niclas Olausson
Copadichromis geertsi, Gome hona.
Foto: Niclas Olausson
Copadichromis geertsi, Gome hane med lekgrop.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia