Ciklider.se

Copadichromis chrysonotus

Boulenger, 1908
Copadichromis chrysonotus Foto: Ad Konings
Copadichromis chrysonotus.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

16 cm
300 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Kopadi (grek.) = stim + chromis (grek.)= färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia chrysonota, Haplochromis chrysonotus, Cyrtocara chrysonotus, Haplochromis jacksoni.

Storlek

Blir upp till 16 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består av plankton.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter.

Biotop

Lever i öppet vatten ovanför klippor.

Lek

Munruvare som leker i öppet vatten, normal kullstorlek på omkring 40 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Copadichromis chrysonotus en fredlig och lugn art som bör hållas med andra ciklider med liknande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia