Ciklider.se

Copadichromis chrysonotus

Boulenger, 1908
Copadichromis chrysonotus Foto: Ad Konings
Copadichromis chrysonotus, hane.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Chrysonotus från grekiskans chryso och notus som betyder guld och rygg, vilket syftar på könsmogna hanars bläs.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia chrysonota, Haplochromis chrysonotus, Cyrtocara chrysonotus, Haplochromis jacksoni.

Storlek

Hanar blir upp till 14 centimeter i sin naturliga miljö medan honorna är några centimeter mindre, i akvarium med god tillgång till föda kan de växa sig upp till 16 centimeter. Könsmogna hanar får en mörkt blåsvart färg med en vit bläs hela vägen från nosen till stjärtfenan. Honorna är silvergå. Båda könen har ett grundmönster med tre punkter utmed kroppssidorna. Inga direkta utseendemässiga skillnader mellan de olika lakala populationerna

Foder

Den naturliga födan består av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 300 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever i öppet vatten ovanför stenbottnar och klippor.

Lek

Det är den enda utakan (en grupp av malawiciklider som lever i öppet vatten) man känner till som leker i öppet vatten, hanarna håller tredimensionella revir. Honan munruvar i 3-4 veckor. Normal kullstorlek är omkring 10-20 yngel, i utantagsfall upp till 40 stycken.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön men ganska är ovanlig.

Övrigt

Copadichromis chrysonotus är en fredlig och lugn art som bör hållas med andra ciklider med liknande temperament som till exempel Aulonocara. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.
Copadichromis chrysonotus, hane.
Foto: Patrik Hultqvist

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia