Ciklider.se

Copadichromis borleyi

Iles, 1960
Copadichromis borleyi Foto: Christian Alfredsson
Copadichromis borleyi Kadango.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

18 cm
350 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Kopadi (grek.) = stim + chromis (grek.) = färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis goldfin, Haplochromis borleyi, Cyrtocara borleyi, Haplochromis Red Kadango, Haplochromis Borleyi redfin, Borleyi eastern, Kadango.

Storlek

Upp till 18 centimeter, honan något mindre.

Foder

Räkmix och nykläckt artemia.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara 150 centimeter långt.

Biotop

Klippbiotop på ett medeldjup av 10 meter.

Lek

Munruvare som leker mot stora stenblock, norval kullstorlek varierar mellan 35 och 60 yngel.

Utbredning

Arten finns i ett stort antal färgvarianter runt hela sjön där det finns klippkuster. Dock saknas den vid Likoma- och Chizumulu Island.

Övrigt

Copadichromis borleyi tillhör Utaka-gruppen vilka är lugna och relativt skygga som akvarieinvånare. Bäst är det att hålla dem tillsammans med andra lugna fiskar som Aulonocara och Labidochromi. Det går också bra att ha dem tillsammans med andra arter ur släktet Copadichromis om man bara ser till att de inte liknar varandra för mycket.
Copadichromis borleyi,”Red fin” hona från Kadango, Malawi.
Foto: Michael Persson
Copadichromis borleyi ”Goldfin” hane från Benga, Malawi.
Foto: Michael Persson
Copadichromis borleyi hane från Mbenji Island, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia