Ciklider.se

Copadichromis azureus

Konings, 1990
Copadichromis azureus Foto: Jacek Jackiewicz
Copadichromis azureus, hane.
Foto: Jacek Jackiewicz

Snabbfakta

16 cm
300 liter
Nära hotad (NT)

Etymologi

Copadichromis är en sammansättning av de båda grekiska orden kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad.
Azureus är latin och betyder djupblå.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis chrysonotus.

Storlek

Hanen blir upp till omkring 16 centimeter, honan något mindre.

Foder

Räkmix, men nykläckt artemia är bra som omväxling eftersom den lever av plankton i naturen.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara 125 centimeter långt.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbotten men också i öppet vatten.

Lek

Lättlekt art med stora kullar på över 50 yngel.

Utbredning

Arten finns vid Mbenji- och Maleriöarna samt vid Nkhomo- och Eccles reef.

Övrigt

Copadichromis azureus är en av Malawisjöns absolut vackraste ciklider. Hanen är metallicblå över hela kroppen. Att den dessutom är relativt lugn och fridfull gör den till en av de allra populäraste malawicikliderna. Honan och ej utfärgade hanar har de för Copadichromis-arterna typiska tre punkterna på kroppssidorna.
Copadichromis azureus, hane.
Foto: Michael Persson
Copadichromis azureus, hane från Mbenji Island, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia