Ciklider.se

Copadichromis azureus

Konings, 1990
Copadichromis azureus Foto: Jacek Jackiewicz
Copadichromis azureus, hane.
Foto: Jacek Jackiewicz

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Copadichromis sammansatt av grekiskans kopadi och chromis som betyder stim och färg eller färgglad. Azureus är latin och betyder djupblå.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis chrysonotus.

Storlek

Hanen blir upp till omkring 16 centimeter, honan är några centimeter mindre. Könsmogna hanar blir metallicblå över hela kroppen med en vit söm högst upp i ryggfenan. Honan och ej utfärgade hanar har de för Copadichromis-arterna typiska tre punkterna på kroppssidorna. Honorna är silvergrå till svagt beigefärgade.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av zoo-plankton. Honor och icke revirhävdande hanar samlas i stora stim i sitt födosök. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 300 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen. Det ska finnas gott om öppet simutrymme i akvariet.

Biotop

Lever vanligtvis i de sandigare delarna av övergångszonen mellan klippmiljöer och sandbottnar, oftast på djup mellan 10 och 30 meter.

Lek

Hanarna bygger ett kraterbo i sanden intill eller under en klippa eller ett stenblock. Honan munruvar i 3-4 veckor, kullarna är ofta stora med över 50 yngel.

Utbredning

Arten förekommer vid Mbenji- och Maleriöarna, vid Nkhomo- och Eccles reef, samt vid flera platser i Malawisjöns sydöstligaste del.

Övrigt

Copadichromis azureus är en av Malawisjöns absolut vackraste ciklider. Att den dessutom är relativt lugn och fridfull gör den till en av de allra populäraste malawicikliderna. Lämpligt sällskap är andra arter med likande storlek och temperament. En fördel om man kan ha en grupp fiskar med 2-3 honor per hane.
Copadichromis azureus, hane.
Foto: Michael Persson
Copadichromis azureus, hane från Mbenji Island, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia