Ciklider.se

Chindongo sp. 'elongatus ruarwe'

Chindongo sp. 'elongatus ruarwe'
Chindongo sp. ’elongatus ruarwe’, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar. Elongatus är latin och betyder långsträckt, vilket syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus thin line, Pseudotropheus elongatus spot, Pseudotropheus Jewel spot, Pseudotropheus elongatus blue blotch, Pseudotropheus sp. ”elongatus ruarwe”.

Storlek

Hanen blir upp till 11 centimeter, honan kortare och slankare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton och vad den hittar i almattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Minst 300 liter inrett med många gömställen.

Biotop

Sedimentrika område vid klippkuster.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Den finns på västra kusten mellan Ruarwe och Charo. På den östra kusten finns den på ett flertal lokaler runt Mbamba bay.

Övrigt

Chindongo sp. ’elongatus ruarwe’ är ganska aggressiv av sig, den hålls bäst med andra ciklider från mbuna-gruppen.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia