Ciklider.se

Chromidotilapia guntheri

Sauvage, 1882
Chromidotilapia guntheri Foto: Michael Persson
Chromidotilapia guntheri, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 24 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chromidotilapia sammansatt av grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Guntheri efter Albert Günther (1830-1914) som var anställd vid British Museum.

Handelsnamn och synonymer

Hemichromis guntheri, Pelmatochromis guntheri, Pelmatochromis loennbergii, Munruvande palettciklid.

Storlek

Hanarna blir upp till 18 centimeter, honorna några centimeter mindre. Honor blir rödfärgade på buken och silverfärgad ryggfena.

Foder

Allätare. I akvarium är räkmix ett bra basfoder men den accepterar det mesta som erbjuds.

Akvarium

Akvariet ska vara på minst 200 liter och inrett med gömställen.

Biotop

Lever strömande i vattendrag och mindre sjöar, både på savannen och i skogsområden.

Lek

Munruvare med stabila parförhållanden. Hanen tar upp äggen direkt efter lek och ruvar dem ensam i 10-12 dygn innan de släpps frisimmande för första gången. Under denna tiden ansvarar honan för skyddet av reviret. Ynglen vårdas i upp till ungefär en månad, efter frisimmandet kan också honan hjälpa till att ta in yngel i munnen vid fara. Kullarna är stora med upp till 150 yngel.

Utbredning

Chromidotilapia guntheri guntheri har ett stort utbredningsområde och förekommer från Guinea i väster till Gabon i Öster. Chromidotilapia guntheri loennbergii är bara känd från sjön Barombi ba Kotto och några omgivande vattendrag i Kamerun.

Övrigt

Det finns två olika underarter, Chromidotilapia guntheri guntheri och Chromidotilapia guntheri loennbergii. Den senare är vackrare färgad men de skiljer sig inte åt beteendemässigt. Arten är förhållandevis aggressiv och hålls bäst parvis.
Chromidotilapia guntheri, hona.
Foto: Michael Persson
Chromidotilapia guntheri, hane med yngel.
Foto: Michael Persson
Chromidotilapia guntheri, hane med yngel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia