Ciklider.se

Benitochromis ufermanni

Lamboj, 2001
Benitochromis ufermanni Foto: Michael Persson
Benitochromis ufermanni, par.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 8.0

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Etymologi (vad betyder namnet)

Benitochromis är sammansatt av benito efter floden Rio Benito och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Ufermanni efter den tyske akvaristen Alfred Ufermann.

Handelsnamn och synonymer

Chromidotilapia sp. ”mundemba”, Chromidotilapia sp. ”mondemba”.

Storlek

Hanarna blir upp till 10 centimeter, honornas storlek är omkring 3/4 av hanarnas. Honor har mer färg än hanar med gulfärgad buk och guldmetalliskt skimmer i ryggfenan. Hanar har ett mönster av oväxlande ljusa och mörka tvärgående band i stjärtfenan.

Foder

Allätare. Den naturliga födan består huvudsakligen av mickroorganismer, alger, organiskt slam och ägg från kräftdjur. Men även insekter, kräftdjur och småfisk finns i undantagsfall med på menyn. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet bör vara minst en meter långt och rymma 175 liter.

Biotop

Föredrar områden nära stranbankar med växtlighet där det finns gott om gömställen och undviker allt för starkt strömmande vatten.

Lek

En biparental munruvare. Enligt litteraturen ska honan ta huvudansvaret för ruvning och yngelvård. Min erfarenhet är precis tvärtom, att hanen tar huvudansvaret. Munruvningen pågår 10-12 dygn, och föärldrarna kan skiftas om flera gånger per dag med ruvandet. Kullarna verkar vara små med omkring 15-40 yngel.

Utbredning

Förekommer i de västra delarna av Kamerun.

Övrigt

Benitochromis ufermanni kan vara ganska skygg och det bör finnas mycket skuggande växter i akvariet. Bra sällskap är Pelvicachromis-arter och tetror. Arten är robust och anpassningsbar, pH omkring 7 och en temperatur mellan 23-26ºC bör eftersträvas.
Benitochromis ufermanni, hona.
Foto: Michael Persson
Benitochromis ufermanni, hane i förgrunden som imponerarar på en hona.
Foto: Michael Persson
Benitochromis ufermanni, yngel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia