Ciklider.se

Chindongo sp. 'elongatus ornatus'

Chindongo sp. 'elongatus ornatus' Foto: Frank Nørby
Chindongo sp. ’elongatus ornatus’ hane från Likoma Island.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar.
Elongatus är latin och betyder långsträckt, vilket syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus ornatus, Pseudotropheus sp. ”elongatus ornatus”.

Storlek

Hanen blir upp till 11 centimeter, honan kortare och slankare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton och vad den hittar i almattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör vara minst 300-liter stort och gärna inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen på djup ner till 40 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek på mellan 20 och 35 yngel.

Utbredning

Förekommer vid den norra delen av Likoma Island.

Övrigt

Chindongo sp. ’elongatus ornatus’ är relativt starkt revirhävdande och hålls därför bäst tillsammans med andra lite tuffare mbunas.
Chindongo sp. ’elongatus ornatus’ hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia