Ciklider.se

Chindongo sp. 'demasoni mozambique'

Pseudotropheus sp. 'demasoni mozambique'
Chindongo sp. ’demasoni mozambique’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudes(grek.)= falsk och Tropheus ett ciklidsläkte som förekommer i Tanganyikasjön, syftar på likheten med detta släkte. Demasoni efter Laif DeMason, exportör och odlare från Florida USA.

Handelsnamn och synonymer

Midnight demasoni, Pseudotropheus sp. ”demasoni mozambique”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 8 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Sten- och klippbiotoper på grunt vatten.

Lek

Munruvare med relativt små kullar.

Utbredning

Den har bara hittats vid en kort sträcka vid den norra delen av Moçambiques kust i Malawisjön.

Övrigt

Det är oklart om Chindongo sp. ’demasoni mozambique’ är en geografisk variant av Chindongo demasoni eller en egen art.
Chindongo sp. ’demasoni mozambique’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia