Ciklider.se

Chindongo socolofi

Johnson, 1974
Chindongo socolofi Foto: Anders Wikland
Chindongo socolofi.
Foto: Anders Wikland

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar. Socolofi efter Ross Socolof, pionjär inom cikidodling i Florida.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus pindani, Pseudotropheus socolofi.

Storlek

Hanen blir upp till 10 centimeter, honan någon centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sten- och klippbiotoper och sandbottnar, företrädelsevis på djup mellan 2 och 10 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Förekommer på Malawisjöns ostkust mellan mellan Cóbuè och Tumbi Point. Troligen också inplanterad vid Otter Point och Thumbi West-ön i den södra delen av Malawisjön.

Övrigt

Chindongo socolofi är en förhållandevis småväxt och fredlig mbuna som kan hållas i mindre akvarier.
Chindongo socolofi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia