Ciklider.se

Chindongo saulosi

Konings, 1990
Chindongo saulosi Foto: Patric Tindvall
Chindongo saulosi, hane.
Foto: Patric Tindvall

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar. Salousi efter Salous Mwale, tidigare chefsdykare hos ciklidexportören Stuart Grant.

Handelsnamn och synonymer

Saulosi, Pseudotropheus salousi.

Storlek

Hanen blir upp till 9 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 250 liter och inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sedimentfria sten- och klippbiotoper oftast på djup mellan 7 och 15 meter.

Lek

Munruvare, med en normal kullstorlek på mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Taiwan Reef som ligger strax norr om Chizumulu Island.

Övrigt

Chindongo saulosi är trots sin storlek relativt aggressiv.
Chindongo saulosi, hona.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia