Ciklider.se

Chindongo minutus

Fryer, 1956
Chindongo minutus Foto: Ad Konings
Chindongo minutus vid Nkhata Bay.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar. Minutus är latin och betyder små.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus minutus.

Storlek

Hanen blir upp till 8 centimeter, honan någon centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består till största delen av alger från biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix men en hög andel ärtor/spenat och vegetabiliskt flingfoder exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 175 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper, oftast på djup mellan 2 och 10 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 10 och 25 yngel.

Utbredning

Förekommer på några få platser längs Malawisjöns västkust vid Nkhata Bay och Lions Cove.

Övrigt

Chindongo minutus är är starkt revirhävdande mot artfränder, mot andra arter är den förhållandevis fredlig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia