Ciklider.se

Chindongo flavus

Johnson, 1974
Chindongo flavus Foto: Michael Persson
Chindongo flavus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar.
Flavus är latin och betyder gul eller blond.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus dinghani, Pseudotropheus flavus.

Storlek

Hanen blir upp till 10 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

En allätare som i naturen främst lever av alger och zooplankton. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 300 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i klipp- och stenbiotoper på djup mellan 7 och 20 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 20 och 40 yngel. Hanarna är mycket revirhävdande och aggressiva.

Utbredning

Förekommer endast vid Chinyankwazi Island och vid Chinyamwezi Reef i Lake Malaw National Park.

Övrigt

Chindongo flavus förekommer bara i Lake Malawi National Park och exporteras därför bara sporadiskt. På grund av sin ovanliga gulgröna färg så har den blivit populär inom hobbyn.
Chindongo flavus, hane.
Foto: Michael Persson
Chindongo flavus, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia