Ciklider.se

Chindongo demasoni

Konings, 1994
Chindongo demasoni Foto: Stefan Sjöberg
Chindongo demasoni
Foto: Stefan Sjöberg

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chindongo kommer från det lokala språket i Malawi och betyder små klipplevande fiskar. Demasoni efter Laif DeMason, exportör och odlare från Florida USA.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus Dwarf Pombo, Pseudotropheus demasoni.

Storlek

Hanarna blir upp till 8 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger. I akvarium är räkmix med tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder.

Akvarium

Minst 300 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i den översta delen av klippbiotopen.

Lek

Munruvare, en fullvuxen hona kan leka med 6-7 veckors intervall. Honorna är kösmogna redan efter 4-5 månader. Normalt små kullar med 5 till 20 yngel.

Utbredning

Förekommer vid reven Pombo och Ndumbi vid Tanzanias kust i Malawisjön.

Övrigt

Chindongo demasoni är en förhållandevisny art inom hobbyn, den hittades 1993 och kom till Sverige först 1995. Den hittades då vid klipprevet Pombo Rocks 15 km söder om Ruhuhuflodens delta vid Tanzanias kust. Revet ligger ungefär 500 meter från land och det största vattendjupet vid revet är 7 meter. Hanen är tuff mot sina honor så man bör ha en större grupp fiskar. En grupp på 20 – 25 fiskar brukar fungera bäst. Mot andra arter är den däremot fredlig. Könen har samma färgteckning, men hanarna är betydligt större än honorna. En favorit för malawiakvariet!
Chindongo demasoni
Foto: Stefan Sjöberg
Chindongo demasoni
Foto: Michael Persson
Chindongo demasoni
Foto: Håkan Eriksson
Chindongo demasoni
Foto: Håkan Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia