Ciklider.se

Chilotilapia rhoadesii

Boulenger, 1908
Chilotilapia rhoadesii Foto: Tony Englund
Chilotilapia rhoadesii, hane.
Foto: Tony Englund

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 30 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chilotilapia sammansatt av grekiskans cheilos som betyder läpp, och tilapia som är en latinisering av thaipe vilket är ett afrikanskt ord för fisk. Rhoadesii efter den brittiske kolonialpolitikern och finnansmannen Cecil Rhodes (1853-1902).

Handelsnamn och synonymer

Bream.

Storlek

Hanen blir upp till 30 centimeter, honan några centimeter mindre. I akvarium blir den sällan mycket mer än 20 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av huvudsakligen av snäckor. I akvarium är en räkmix med övervikt på räkor/fisk ett bra basfoder. Musselkött är också ett bra foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter. Det bör vara inrett så att det finns gott om både simutrymme och gömställen samt med fin sand på botten.

Biotop

Lever vid lerbottnar på varierande djup.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på omkring 50 yngel. Hanen bygger sandkraterbo på botten där leken sker.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Chilotilapia rhoadesii är relativt lugn och fredlig i förhållande till sin storlek.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia