Ciklider.se

Champsochromis caeruleus

Boulenger, 1908
Champsochromis caeruleus Foto: Michael Persson
Champsochromis caeruleus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 40 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Champsochromis från grekiskans champso och chromis som betyder krokodil eller glupskt rovdjur och färg eller färglad. Caeruleus är latin och betyder himmelsblå.

Handelsnamn och synonymer

Forellciklid, Haplochromis thola.

Storlek

Hanen blir upp till 40 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består av småfisk och då främst Usipas, en liten sardinliknande fisk som lever i öppet vatten. I akvariúm är småfisk, bitar av fiskkött och frysfoder lämplig föda.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 700 liter.

Biotop

Lever i öppet vatten i närheten av övergångszonen mellan klippor och sandbotten.

Lek

Hanen som är starkt revirhävdande gräver en lekgrop i sandbotten dit han lockar en hona för lek. Normal kullstorlek är på upp till 100 yngel.

Utbredning

Champsochromis caeruleus förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Den här storvuxna snabbsimmaren beöver gott om plats för att komma till sin rätt. Med rätt förutsättningar är det en riktig juvel i akvariet.
Champsochromis caeruleus, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia