Ciklider.se

Aulonocara stuartgranti

Meyer & Riehl, 1985
Aulonocara stuartgranti Foto: Johan Nydén
Aulonocara stuartgranti, Chitimba Bay.
Foto: Johan Nydén

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Stuartgranti efter ciklidexportören Stuart Grant.

Handelsnamn och synonymer

Chilumba Aulonocara, Flavescent peacock, Ngara Aulonocara, Usisya Aulonocara, Aulonocara blå neon, Aulonocara new yellow, Aulonocara red flush, Cóbuè Aulonocara, Aulonocara steveni, Aulonocara Nyassae, Aulonocara yellow Tanzania, Aulonocara maulana, Aulonocara 500, Aulonocara hansbaenschi.

Storlek

10-12 centimeter, honan något mindre.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den silar fram ur sanden. I akvarium utfodras den helst med räkmix som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör vara omkring 250 liter eller större. Akvariet ska vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Arten lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbotten på djup mellan 10 och 25 meter.

Lek

Relativt lättlekt munruvare.

Utbredning

Den förekommer mellan Chizi Point och Ngara på den nordvästra kusten. På den östra kusten finns den från Ruhuhu-floden i norr ända ner till gränsen mellan Moçambiqe och Malawi i söder.

Övrigt

Aulonocara stuartgranti lever i stim. Arten har fått sin namn efter ciklidexportören Stuart Grant i Malawi. Detta är vackra och trevliga ciklider som inte trivs tillsammans med alltför livligt sällskap.
Aulonocara stuartgranti, hona.
Foto: Michael Persson
Aulonocara stuartgranti, hane från Chitimba Bay, Malawi.
Foto: Michael Persson
Aulonocara stuartgranti, hane från Cóbuè, Moçambique.
Foto: Michael Persson
Aulonocara stuartgranti, Ngara.
Foto: Aleksander Danielsen
Aulonocara stuartgranti, Usisya.
Foto: Viktor Sundberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia