Ciklider.se

Chalinochromis brichardi

Poll, 1974
Chalinochromis brichardi Foto: Michael Persson
Chalinochromis brichardi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Chalinochromis sammansatt av grekiskans chalina och chromis som betyder betsel och färg eller färgglad, vilket syftar på den svarta markeringen mellan mun och öga som alla arter i släktet har. Brichardi efter ciklidexportören och författaren Pierre Brichardi.

Handelsnamn och synonymer

Svarta masken.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 150 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sedimentrik klippbiotop på djup mellan 5 och 15 meter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Upp till 100 ägg fästs i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesöjer skyddet av det yttre reviret.

Utbredning

Förekommer mellan Kalamie och Halembe i den norra delen av Tanganyikasjjön, samt mellan Kachese och Kalambo i den södra delen.

Övrigt

Chalinochromis brichardi är ganska aggressiv mot likasinnade, så skaffa en mindre grupp och låt dem para ut sig.
Chalinochromis brichardi, Magara hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia