Ciklider.se

Chalinochromis popelini

Brichard, 1989
Chalinochromis popelini, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

14 cm
150 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Chalina (grek.) = betsel + chromis (grekiska) = färg eller färgglad, syftar på den svarta markeringen mellan mun och öga.

Handelsnamn och synonymer

Chalinochromis randi, Chalinochromis sp. ”bifrenatus”.

Storlek

Hanen blir upp till 14 centimeter, honan lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 150 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i den översta delen av klippbiotopen.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 30 och 60 ägg i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesöjer skyddet av det yttre reviret.

Utbredning

Förekommer mellan Kalamie och Lunangwa på Tanganyikasjöns östra kust, samt mellan Katili och Kasjoe på den östra kusten.

Övrigt

Chalinochromis popelini är ganska aggressiv mot likasinnade, så skaffa en mindre grupp och låt dem para ut sig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia