Ciklider.se

Callochromis pleurospilus

Boulenger, 1906
Callochromis pleurospilus Foto: Michael Persson
Callochromis pleurospilus, ”red stripes”, Maswa.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Callochromis sammansatt av grekiskans kallos och chromis som betyder vacker och färg eller färgglad. Pleurospilus från grekiskans pleuron och spilos som betyder sida och fläck.

Handelsnamn och synonymer

Pelmatochromis pleurospilus, Callochromis greshakei, Callochromis rainbow, regnbågsciklid.

Storlek

Blir omkring 11 centimeter som störst.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur som silas fram från sanden. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops eller mysis.

Akvarium

Kan hållas i relativ små akvarier, från 200 liter eller större. Akvariet ska vara inrett med fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever på grunt vatten vid sandbottnar, ofta i närheten av klippor.

Lek

En munruvare som leker i lekgropar som hanen gräver i sandbotten. Normal kullstorlek mellan 15 och 35 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Callochromis pleurospilus är en mycket vacker och relativt fredlig ciklid. De bör hållas i små grupper med minst fem individer med gärna det dubbla. Könsfördelningen bör vara 2-3 honor per hane.
Callochromis pleurospilus, ”red stripes”.
Foto: Annetts Södervall
Callochromis pleurospilus, ”Kigoma.
Foto: Göran Åstebro

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia