Ciklider.se

Callochromis melanostigma

Boulenger, 1906
Callochromis melanostigma Foto: Michael Persson
Callochromis melanostigma, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Callochromis sammansatt av grekiskans kallos och chromis som betyder vacker och färg eller färgglad. Melanostigma från grekiskans melas och stigma som betyder svart och fläck.

Handelsnamn och synonymer

Pelmatochromis melanostigma.

Storlek

Hanen blir upp till 14 centimeter, honan blir betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur som silas fram från sanden. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops eller mysis.

Akvarium

Bör vara 250 liter eller större, inrett med fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever på grunt vatten vid sandbottnar, ofta i närheten av klippor.

Lek

En munruvare som leker i lekgropar som hanen gräver i sandbotten. Normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i norra delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Callochromis melanostigma bör hållas i små grupper med minst fem individer med gärna det dubbla. Könsfördelningen bör vara 2-3 honor per hane.
Callochromis melanostigma, hane.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia