Ciklider.se

Callochromis macrops

Boulenger, 1898
Callochromis macrops, ”tanzania” hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

15 cm
300 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Callochromis, kallos(grek.)= vacker och chromis(grek.)= färg eller färgglad. Artnamnet macrpos kommer från grekiskans makros vilket betyder stor, och ops som betyder öga.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia macrops, Pelmatochromis macrops, Callochromis macrops macrops.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan blir betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur som silas fram från sanden.

Akvarium

Bör vara 300 eller större, inrett med fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever på grunt vatten vid sandbottnar, ofta i närheten av klippor.

Lek

En munruvare som leker i lekgropar som hanen gräver i sandbotten. Normal kullstorlek mellan 25 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön, med undantag av den nordligaste delen.

Övrigt

Callochromis macrops bör hållas i små grupper med minst fem individer med gärna det dubbla. Könsfördelningen bör vara 2-3 honor per hane.
Callochromis macrops yngel.
Foto: Patrick Eriksson
Callochromis macrops.
Foto: Göran Åstebro

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia