Ciklider.se

Benthochromis tricoti

Poll 1948
Benthochromis tricoti Foto: Ad Konings
Benthochromis tricoti.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

18 cm
600 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Benthos (grek.) = djupt + chromis (grekiska) = färg eller färgglad, syftar på att släktets arter är djuplevande. Artnamnet efter M. Tricot, direktör för järnvägsbolag.

Handelsnamn och synonymer

Giant Featherfin, Haplotaxodon tricoti, Benthochromis horii.

Storlek

Hanen blir upp till 18 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

I naturen är det en utpräglad planktonätare. I akvarium är räkmix en lämpligt foder men den bör också ges nykläckt artemia ibland.

Akvarium

Behöver mycket fritt simutrymme och ett akvarium på minst 600 liter.

Biotop

Lever i öppet vatten på stora djup.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 5 och 20 yngel. Har bara lekt vid enstaka tillfällen i akvarium.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Benthochromis tricoti har långt utdragna fenor bör hållas tillsammans med fredliga arter som inte biter i dem.
Benthochromis tricoti.
Foto: Michael Persson
Benthochromis tricoti, ung hane.
Foto: Frank Nørby
Benthochromis tricoti.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia