Ciklider.se

Aulonocranus dewindti

Boulenger, 1899
Aulonocranus dewindti Foto: Ad Konings
Aulonocranus dewindti vid Mabilibili.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocranus sammansatt av grekiskans aulos och cranus som betyder hålighet och hjälm, vilket syftar på de förstorade sensoriska håligheterna på huvudet. Dewindti efter den belgiske geologen Jean De Windt som drunknade i Tanganyikasjön år 1898 vid 22 års ålder.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia dewindti, Paratilapia lukugae.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, honan mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur och zooplankton. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia cyclops eller mysis.

Akvarium

Akvariet bör vara 350 eller större, inrett med fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och sandbottnar, oftast på djup mellan 3 och 5 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek omkring 35 yngel. Hanen bygger ett sandrede där leken sker, ofta uppe på en klippa eller en stor sten.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Aulonocranus dewindti hålls bäst i en grupp med en hane och några honor. Lite robustare sandciklider som till exempel Callochromis-arter är bra sällskap. Tropheus och andra liknande ciklider är olämpligt sällskap eftersom de nafsar efter dewindtins långa bukfenor.
Aulonocranus dewindti.
Foto: Frank Nørby

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia