Ciklider.se

Aulonocara sp. 'stuartgranti maleri'

Aulonocara sp. 'stuartgranti maleri' Foto: Niclas Olausson
Aulonocara sp. ’stuartgranti maleri’, Chidunga Rocks hane.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara sp. ”maleri”, Aulonocara sp. ”chipoka”, Yellow regal, Sunshine peacock, Orange peacock.

Storlek

Blir upp till 13 centimeter, honan något mindre.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den silar fram ur sanden. I akvarium utfodras den helst med räkmix som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör vara omkring 250 liter eller större. Akvariet ska vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Arten lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbotten på djup mellan 10 och 25 meter.

Lek

Munruvare som ruvar i drygt 3 veckor, normal kullstorlek på omkring 30 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Maleriöarna och flera närliggande platser i Malawisjöns sydvästra del.

Övrigt

Aulonocara sp. ’stuartgranti maleri’ är en vackert färgad Aulonocara. ’röd rubin’ är en urvalsodlad form av varianten från Chidunga Rocks.
Aulonocara sp. ’stuartgranti maleri’, Chidunga Rocks, ruvande hona.
Foto: Niclas Olausson
Aulonocara sp. ’stuartgranti maleri’, Chidunga Rocks hane.
Foto: Niclas Olausson
Aulonocara sp. ’stuartgranti maleri’, Chidunga Rocks hane.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia