Ciklider.se

Aulonocara sp. 'lwanda'

Aulonocara sp. 'lwanda'
Aulonocara sp. ’lwanda’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer

Lwanda, Aulonocara Red dorsal.

Storlek

10-12 centimeter, honan något mindre.

Foder

En standard räkmix är ett utmärkt foder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara på 250 liter eller mer, inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Arten lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbotten på djup mellan 3-10 meter.

Lek

Relativt lättlekt.

Utbredning

Förekommer vid Hai Reef i Tanzania och vid kusten nära Chiwindi i Moçambique.

Övrigt

Aulonocara sp. ’lwanda’ är min favorit bland Aulonocara-arterna. Den hålls precis som andra aulonocaror lämpligast tillsammans med andra lugna ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia