Ciklider.se

Aulonocara rostratum

Trewavas, 1935
Aulonocara rostratum Foto: Michael Persson
Aulonocara rostratum
Foto: Michael Persson.

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Rostratum är latin och betyder böjd näbb.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara rostrata, Aulonocara macrochir.

Storlek

Hanen blir upp till 20 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den finner i bottensanden. I akvariet vänjer den sig snabbt till räkmix som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 300 liter och vara inrett med fin sand och många gömställen.

Biotop

Återfinns vid sandbottnar på djup mellan 15 och 30 meter.

Lek

Den lever i små lekkolonier som kan bestå av flera hanar. I naturen gräver den kraterbon i sanden, i akvarium gräver den dock inte.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Aulonocara rostratum är en lugn och skygg ciklid som kommer bäst till sin rätt i ett artakvarium. I de första sändningarna kom enbart hanar, först 1991 kom de första exporterna med honor till Europa.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia