Ciklider.se

Aulonocara maylandi

Trewavas, 1984
Aulonocara maylandi Foto: Albin Ekenberg
Aulonocara maylandi, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderAulonocara-gruppen

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Maylandi efter den tyska akvaristen Hans Mayland.

Handelsnamn och synonymer

Sulfurhead aulonocara, golden blaze.

Storlek

Hanen blir upp till 11 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

I naturen består födan av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör rymma minst 175 liter och vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och öppen sandbotten, oftast på djup mellan 12 och 18 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek mellan 40 och 80 yngel.

Utbredning

Förekommer mellan Eccles Reef och Makanjila Point på Malawisjöns sydöstra kust i Malawi.

Övrigt

Aulonocara maylandi är en lugn och fredlig ciklid den hålls med fördel i en liten grupp med 1 hane och 2-3 honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar. Den kan hållas för sig själv i ett litet akvarium, eller i ett större akvarium tillsammans med ciklider med liknande temperament.
Aulonocara maylandi, hona.
Foto: Michael Persson
Aulonocara maylandi
Foto: Jacek Jackiewicz

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia