Ciklider.se

Aulonocara 'röd rubin'

Aulonocara 'röd rubin' Foto: Niclas Olausson
Aulonocara ’röd rubin’, hane.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer

Röd rubin.

Storlek

Hanar blir upp till 14 centimeter, honor några cm mindre.

Foder

En standard räkmix är ett utmärkt foder.

Akvarium

Bör vara omkring 250 liter eller större, inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Odlingsvariant som inte finns i naturen.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 20 och 35 yngel.

Utbredning

Odlingsvariant som inte finns i naturen.

Övrigt

Aulonocara ’röd rubin’ har oldats fram i akvarium genom urvalsodling av Aulonocara sp. ”stuartgranti maleri” från Chidunga Rocks.
Aulonocara ’röd rubin’, hane.
Foto: Michael Persson
Aulonocara ’röd rubin’, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia