Ciklider.se

Aulonocara 'orange blotch'

Aulonocara 'orange blotch' Foto: Michael Persson
Aulonocara ’orange blotch’, Marmelade cat (OB-färgad hane).
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer

OB Aulonocara.

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter.

Foder

Lämpliga foder är räkmix, frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter.

Biotop

Finns ej i naturen.

Lek

Munruvare.

Utbredning

Finns ej i naturen.

Övrigt

Aulonocara ’orange blotch’ är en framodlad/korsad variant, troligen Aulonocara och mbuna.
Aulonocara ’orange blotch’, Marmelade cat (OB-färgad hane).
Foto: Michael Persson
Aulonocara ’orange blotch’, Marmelade cat (OB-färgad hane).
Foto: Stefan Sjöberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia