Ciklider.se

Aulonocara baenschi

Meyer & Riehl, 1985
Aulonocara baenschi Foto: Niclas Olausson
Aulonocara baenschi, hane.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Baenschi efter Ulrich Baensch som grundade den tyska akvaristikkoncernen Tetra.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara benga, New Yellow Regal, Nkhomo-Benga Peacock, Benga Aulonocara.

Storlek

Blir omkring 10 centimeter, i akvarium blir den ofta betydligt större. Utfärgade hanar är vackert gula med blå kinder och blå vertikala ränder på kroppen.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den silar fram ur sanden. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter, och inreds med ett finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gömställen.

Biotop

Lever vid bottnar som till största delen består av sand med inslag av enstaka klippor eller stenar.

Lek

För att arten ska trivas och föröka sig får den inte ha sällskap av allt för livliga och hårdföra ciklider. Hanen gräver en lekgrop i botten runt vilken han håller revir.

Utbredning

Förekommer vid Nkhomo reef nära Benga i Malawi.

Övrigt

Aulonocara baenschi är en relativt fredlig ciklid.
Aulonocara baenschi, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia