Ciklider.se

Aulonocara jacobfreibergi

Johnson, 1974
Aulonocara jacobfreibergi Foto: Frank Nørby
Aulonocara jacobfreibergi hane från Otter Point, Malawi.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 6.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Jacobfreibergi efter den amerikanska ciklidimportören Jacob Freiberg.

Handelsnamn och synonymer

Trematocranus jacobfreibergi, Malawi butterfly, Fairy cichlid, Aulonocara Mamalela, Malawi Butterfly, Trematocranus Trevori, Trematocranus Saulosi, Butterfly Peacock, Trematocranus Carolae, Trematocranus Cathweinae, Trematocranus Vanessae, Trematocranus Reginae.

Storlek

Detta är en storväxt Aulonocara-art som kan bli upp till 15 cm. Det finns ett stort antal olika geografiska raser med olika utseende. Alla varianter har ett mörkare tvärrandigt grundmönster. Vid typlokalen Otter Point är hanarna blå på kropp och huvud. Den har ett rött fält från pannan och upp på ryggen som varierar i storlek hos olika individer. Alla fenor röda med vita kanter. Honorna är grå-beige. Från denna ras har det också odlats fram en röd variant som kallas ”Eureka”. Generellt kan man säga att nordliga varianter har lekdräkter med mycket gult medan sydligare varianter har mer orangeblå färger.

Foder

Den naturliga födan består i huvudsak av insekter och kräftdjur som den silar fram från sandbotten. I akvarium utfodras den helst med räkmix som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör vara omkring 250 liter eller större. Akvariet ska vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Nordliga populationer lever i ren klippmiljö i grottor mellan stora stenblock. Sydligare populationer verkar mer att föredra övergångszonen.

Lek

Hanarna håller revir i grottor. Leken äger rum på en klipphylla inne i grottan eller direkt på sanden i grottans botten. Den gräver inte någon lekgrop.

Utbredning

Förkommer vid ett flertal lokaler runt hela Malawisjön. Exempel på lokaler där den förekommer är, Cape Maclear området, större delen av sjöns västkust upp till Chiulmba i norr, Lupingo i nordost, båda sidor om Ruhuhu-flodens mynning, från Pombo Rocks till Undu Reef och Hongi Island.

Övrigt

Aulonocara jacobfreibergi är förhållande rubust och klarar sällskap av lite tuffare medinvånare än vad andra aulonocaror gör.
Aulonocara jacobfreibergi hane från Otter Point, Malawi.
Foto: Michael Persson
Aulonocara jacobfreibergi hona från Otter Point, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia