Ciklider.se

Aulonocara hueseri

Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987
Aulonocara hueseri Foto: Michael Persson
Aulonocara hueseri, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Hueseri efter den tyske akvaristen Eberhard Hüser.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara white top, Night Aulonocara, Trematochromis auditor.

Storlek

Hanen upp till 15 centimeter, honan något mindre. Aulonocaror i akvarie blir oftast större än sina släktingar i sjön.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den silar fram ur sanden. I akvarium utfodras den helst med räkmix som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör vara omkring 250 liter eller större. Akvariet ska vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Förekommer i övergångszonen mellan klippkust och sandbotten.

Lek

Ganska lättlekt, Aulonocara-yngel växer förhållandevis långsamt.

Utbredning

Den finns vid Likoma Island.

Övrigt

Aulonocara hueseri är en lugn och trevlig ciklid. Aulonocaror är skygga fiskar och därför bör dom inte ha alltför livligt sällskap. Lämpliga medinvånare är arter ur släktena Labidochromis, Copadichromis och Protomelas.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia