Ciklider.se

Aulonocara gertrudae

Konings, 1995
Aulonocara gertrudae Foto: Ad Konings
Aulonocara gertrudae, hane vid Makonde.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Gertrudae efter Ad Konings (iktyolog och ciklidboksförfattare) fru Gertrud.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara multispot, Aulonocara sp.”jumbo blue”.

Storlek

Blir upp till 16 centimeter, honan något mindre.

Foder

I naturen består födan av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter och vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever i miljöer med sand- /dybottnar, ofta i närheten av flodmynningar.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 40 och 50 yngel. Hanen bygger ett sandkraterbo där leken sker. Finns klippor i närheten kan leken också ske i en grotta.

Utbredning

Den har ett stort osammanhängande utbredningsområde och finns på båda sidor av Malawisjön.

Övrigt

Aulonocara gertrudae är en relativt fredlig ciklid, den hålls med fördel i en liten grupp med 1 hane och 2-3 honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia