Ciklider.se

Aulonocara ethelwynnae

Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987
Aulonocara ethelwynnae Foto: Michael Persson
Aulonocara ethelwynnae, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Ethelwynnae efter Ethelwynn Trewavas, brittisk iktyolog.

Handelsnamn och synonymer

Chitande aulonocara, Northern aulonocara, Aulonocara sp. ”northern”, Aulonocara sp. ”chitande”.

Storlek

Hanen blir upp till 10 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

I naturen består födan av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 175 liter, och inreds med ett finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gömställen.

Biotop

Lever valigtvis i övergångszonen mellan klippor och öppen sandbotten.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer mellan Ngara och Chilumba på Malawisjöns västra kust i Malawi.

Övrigt

Aulonocara ethelwynnae är en lugn och fredlig ciklid den hålls med fördel i en liten grupp med 1 hane och 2-3 honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar. Den kan hållas för sig själv i ett litet akvarium, eller i ett större akvarium tillsammans med ciklider med liknande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia