Ciklider.se

Aulonocara brevinidus

Konings, 1995
Aulonocara brevinidus Foto: Ad Konings
Aulonocara brevinidus, hane vid Nkhomo Reef.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Aulonocara-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Aulonocara är sammansatt av grekiskans aulos och kara som betyder hålighet och huvud. Det syftar på de sensorer som finns i håligheter på huvudets undersida hos alla släktets arter, vilka används för att lokalisera föda i bottensedimentet. Brevinidus från latinets brevis och nidus som betyder grund och bo, vilket syftar till den grunda lekgropen som byggts av hanen.

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara ”blue gold sand”.

Storlek

Blir omkring 12 centimeter, honan mindre.

Foder

I naturen lever den av ryggradslösa djur som den silar fram ur sanden. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter, och inreds med ett finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gömställen.

Biotop

Lever vänligtvis i övergångszonen där sten- och klippmiljöer övergår i sand- och dybottnar på djup ner till omkring 20 meter, ofta i närheten av flodmynningar.

Lek

Munruvare som leker i en grund lekgrop.

Utbredning

Arten har observerats vid Lupingu och Manda i Tanzania, och vid Nkhomo Reef och Ntekete i Malawi samt vid Wikihi, Mara Point och Chiloelo i Moçambique.

Övrigt

Aulonocara brevinidus är en relativt fredlig ciklid som inte bör hållas tillsammans med allt för livliga ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia