Ciklider.se

Aulonocara brevinidus

Konings, 1995
Aulonocara brevinidus Foto: Ad Konings
Aulonocara brevinidus, hane vid Nkhomo Reef.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

12 cm
200 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Aulos (grek.) = hall eller hålighet + kara (grek.) skalle, syftar på sensorerna som finns på huvudet och som används för att söka föda. Brevis (latin) = kort eller grund + nidus (latin) = bo, vilket syftar till den grunda lekgropen som byggts av hanen

Handelsnamn och synonymer

Aulonocara ”blue gold sand”.

Storlek

Blir omkring 12 centimeter, honan mindre.

Foder

I naturen lever den främst av snäckor och räkdjur. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Bör rymma omkring 200 liter eller mer. Akvariet ska vara inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sten-/klippbiotoper och sand-/dybottnar på djup ner till omkring 20 meter, ofta i närheten av flodmynningar.

Lek

Munruvare som leker i en grund lekgrop, som inte bör hållas tillsammans med allt för livliga ciklider.

Utbredning

Arten har observerats vid Lupingu och Manda i Tanzania, och vid Nkhomo Reef och Ntekete i Malawi samt vid Wikihi, Mara Point och Chiloelo i Moçambique.

Övrigt

Aulonocara brevinidus är en relativt fredlig ciklid.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia