Ciklider.se

Astatotilapia latifasciata

Regan, 1929
Astatotilapia latifasciata Foto: Michael Persson
Astatotilapia latifasciata, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Astatotilapia sammansatt av grekiskans astato som betyder instabil och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Latifasciata från latinets latus och fasciatus som betyder bred och bandad, vilket syftar på artens breda ränder.

Handelsnamn och synonymer

Viktoriazebra, Haplochromis latifasciatus, Haplochromis sp. ”zebra obliquidens”.

Storlek

Blir omkring 12 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insekter. I akvarium är standard räkmix är ett utmärkt foder.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klipp-/stenbiotoper.

Lek

Munruvare med ruvningstid på omkring 20 dygn. Normal kullstorlek är 20-60 yngel, i undantagsfall upp till 100 yngel.

Utbredning

Uganda i Kiogasjön, Nawampasasjön och andra vattensystem som är sammanbundna med dessa. Trots handelsnamnet viktoriazebra så förekommer arten alltså inte i Viktoriasjön.

Övrigt

Astatotilapia latifasciata är reltativ aggressiv och hålls bäst i en grupp med minst 2 hanar och 3-6 honor. Arten är starkt hotad i sin naturliga miljö.
Astatotilapia latifasciata, hona.
Foto: Michael Persson
Astatotilapia latifasciata, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia