Ciklider.se

Astatotilapia aeneocolor

Greenwood, 1973
Astatotilapia aeneocolor
Astatotilapia aeneocolor hane.
Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta

13 cm
350 liter
Sårbar (VU)

Etymologi

Astatotilapia: från grekiskans, astato som betyder instabil och tilapia (ciklidsläkte). Artnamnet aeneocolor kommer från aeneus (latin) = bronsfärgad, och color (latin) = färg. Vilket syftar på kroppsfärgen.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis aeneocolor, yellow belly albert, lake albert small.

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och växtdelar som den söker i bottensedimentet. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Bör rymma 350 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer på grunt vatten med ler- eller dybottnar.

Lek

Munruvare, honan ruvar 15 – 20 dygn. Normal kullstorlek är mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i Georgesjön, Edwardsjön och Kazingakanalen som förbinder de båda sjöarna.

Övrigt

Astatotilapia aeneocolor är relativt aggressiv mot andra ciklider, och framförallt mot den egna arten.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia