Ciklider.se

Astatoreochromis alluaudi

Pellegrin, 1904
Astatoreochromis alluaudi Foto: Kjell Begby
Astatoreochromis alluaudi.
Foto: Kjell Begby

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 24 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Astatoreochromis är sammansatt av grekiskans astato, rheos och chromis som betyder instabil, bäck och färg eller färgglad. Alluaudi, efter Charles A. Alluaud, som samlade typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis alluaudi , Astatore alluaudi.

Storlek

Kan bli upp till 20 centimeter.

Foder

Köttätare vars huvudsakliga föda består av sniglar (Melanoides tuberculata).

Akvarium

Minst 350 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i flera olika biotoper. I Viktoriasjön förekommer den oftast i sten-/klippbiotoper men på andra håll lever den i träsk igenväxta med papyrus.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på 50-70 yngel.

Utbredning

Arten har en stor spridning och förekommer i Viktoriasjön, Kyogasjön, Edwardsjön, Georgesjön och andra mindre sjöar i området, men också i flera floder som har förbindelse med dessa sjöar. Arten har dessutom introducerats i andra afrikanska vattendrag för snigelbekämpning.

Övrigt

I akvarium bör Astatoreochromis alluaudi hållas i en grupp med minst 2 hanar och 3-6 honor. De naturliga populationerna har minskat kraftigt men den anses inte vara hotad.
Astatoreochromis alluaudi, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Astatoreochromis alluaudi, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Astatoreochromis alluaudi, hona.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia