Ciklider.se

Altolamprologus fasciatus

Boulenger, 1898
Altolamprologus fasciatus Foto: Ad Konings
Altolamprologus fasciatus, Mbita.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Altolamprologus sammansatt av latinets alt som betyder hög eller lång, samt de båda grekiska orden lampros och lagós som betyder glänsande och hare. Fasciatus är latin och betyder bandad eller streckad.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus fasciatus, Neolamprologus fasciatus.

Storlek

Största storleken för hanen är omkring 15 centimeter, honan uppnår i regel inte mer än knappt 2/3 av hanens storlek.

Foder

Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika små kräftdjur. Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika små kräftdjur. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis eller musselkött.

Akvarium

Akvariet som bör vara på 200 liter eller större inreds för att efterlika artens naturliga livsmiljö med ett finkornigt bottenmaterial, stenformationer som bildar grottor och gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper på grunt vatten.

Lek

En substratruvare som leker i trånga klippskrevor där bara honan får plats. Kullarna är stora med upp till 200 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön med undantag av den allra nordligaste delen.

Övrigt

Altolamprologus fasciatus är trots sin storlek och utseende en fredlig ciklid som kan hållas med många minder arter, dock inte allt för små då de kan uppfattas som föda.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia