Ciklider.se

Altolamprologus compressiceps

Boulenger, 1898
Altolamprologus compressiceps Foto: Michael Persson
Altolamprologus compressiceps, Kalambo hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Altolamprologus sammansatt av latinets alt som betyder hög eller lång, samt de båda grekiska orden lampros och lagós som betyder glänsande och hare. Compressiceps från latinets compressus som betyder sammanpressad och grekiskans ceps som betyder huvud, vilket syftar på artens sammanpressade huvudform.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus compressiceps, Neolamprologus compressiceps, Haplochromis compressiceps, gul compressiceps.

Storlek

Största storleken för hanen är omkring 15 centimeter, honan uppnår i regel inte mer än knappt 2/3 av hanens storlek. Det förkommer även en dvärgvariant som inte blir mer än 5 centimeter.

Foder

Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika små kräftdjur. Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika små kräftdjur. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis eller musselkött.

Akvarium

Akvariet som bör vara på 250 liter eller större inreds för att efterlika artens naturliga livsmiljö med ett finkornigt bottenmaterial, stenformationer som bildar grottor och gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper, normalt på djup mellan 5 och 30 meter.

Lek

En substratruvare som leker i trånga klippskrevor där bara honan får plats. Kullarna är stora med upp till 250 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Altolamprologus compressiceps är trots sin storlek och utseende en fredlig ciklid som kan hållas med många minder arter, dock inte allt för små då de kan uppfattas som föda.
Altolamprologus compressiceps, den sammanpressade huvudformen har gett arten dess namn.
Foto: Michael Persson
Altolamprologus compressiceps, (fire fin).
Foto: Niclas Olausson
Altolamprologus compressiceps, Chaitika hona.
Foto: Rasmus Pedersen
Altolamprologus compressiceps, hona.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia